Klassetilbud og foreløpige løypelengder

Sprint

Mesterskapsklasser:
D/H21, H17-20, H40 			2,8 km
D17-20, H15-16, D40, H50    	2,5 km
D15-16, D50, H60	  		2,3 km
D60, H70               	1,8 km
D/H 13-14				1,6 km
D70, D80, H80            	1,3 km

Øvrige klasser
D/H17C        			1,6 km
D/H11-12, D/H13-16N       	1,1 km
D/H -10             	1,1 km


Direkteklasser
N-åpen				1,1 km
A-direkte				2,3 km
C-direkte				1,6 km


Langdistanse

Mesterskapsklasser:
H21					10,1 km
D21, H17-20, H40    		7,1 km
D17-20, D40, H15-16,H50 		5,9 km
D15-16,D50,H60          	4,3 km
D/H13-14, D60, H70			3,0 km
D70, D80, H80				2,6 km
	
Øvrige klasser
H17AK          		5,9 km
D17AK          		4,3 km
D/H13-16C, D/H17C           	2,6 km
D/H13-16N, D/H17N       		2,6 km
D/H11-12				2,3 km
D/H-10, D/H11-12N          	2,3 km


Direkteklasser
N-åpen					1,4 km
A-direkte				5,9 km
C-direkte				2,6 km

Stafett

Mesterskapsklasser:
D 13-16: 	2 x 2,1 km
H 13-16: 	2 x 2,5 km
D 15: 		3 x 3,7 km
H 15: 		3 x 4,6 km
D 150: 	3,1 + 2,1 + 3,1 km
H 150: 	4,1 + 3,1 + 3,5 km

Øvrige stafettklasser:
Mix: 		3 + 2 + 3,5 km
(Løpere av ulik kjønn og alder og fra ulike idrettslag 
kan danne stafettlag i mix-klassen)

Øvrige løpstilbud:
N åpen: 		1,8 km
D11-12,H 11-12: 	2 km
D -10, H-10:		2 km
Direkte A: 		4 km
Direkte C: 		2 km


For alle løpene gjelder at endelige løypelengder oppgis i PM