Bankett

Lørdag inviterer vi til bankett og premieutdeling kl. 18.00 i aulaen på Seljestad Ungdomsskole (på o-camp).
Pris: kr. 220,- for voksne og for barn t.o.m. 16 år kr. 110,-. Barn under 4 år er gratis.
Påmelding: På skjema innen ordinær påmeldingsfrist 8. august. Betales inn på konto 4730.05.78469 innen 15. august og merkes med navn og klubb.

De som kun skal overvære premieutdelingen kommer gratis inn etter middagen, og har mulighet til å kjøpe seg kaffe for kr. 20,-.
Premieutdelingen blir startet ca kl 19.30, når middagen er ferdig.