Terreng og kart

NNM Sprint fredag: 

Arena:             Alta videregående skole.

Kart:                Alta vidergående, målestokk 1:5000, synfart i 2015. Ekvidistanse 2,5 m.

Terreng:          Skoleområde, boligområde og friområde. Hovedsakelig asfalt som underlag. Piggsko eller o-sko med metallknotter er forbudt.

Løypelegger:  Andreas Foss Westgaard og Helge Chr. Pedersen

Parkering ved arena. Innkjøring merket med blå strek.
Oversiktsbilde_parkering_fredag_sprint

 

NNM Lang lørdag: 

Arena:             Storvannet/Kulojarvi, Tverrelvdalen

Kart:                Kristendalen, målestokk 1:7 500 eller 1:10 000, resynfart høsten 2014.
Ekvidistanse 5 m.

Terreng:          God løpbarhet, blandingsskog, skråli og myrer. Det er en del stier i terrenget.

Løypelegger:  Helge Chr. Pedersen og Andreas Foss Westgaard

Parkering ved Romsdal i nærheten av arena (1 km).
Parkering_og_samlingsplass_langdistanse_og_stafett

 

NNM Stafett søndag:

Arena:             Storvannet/Kulojarvi, Tverrelvdalen

Kart:                Kristendalen, målestokk 1:7 500 eller 1:10 000, resynfart høsten 2014.
Ekvidistanse 5 m.

Terreng:          God løpbarhet, blandingsskog, myrer og skråli. Det er en del stier i terrenget.

Løypelegger:  Helge Chr. Pedersen og Andreas Foss Westgaard

Parkering ved Romsdal i nærheten av arena (1 km).
Parkering_og_samlingsplass_langdistanse_og_stafett

 

 

Statnett%20logo%20for%20skjerm                         FSAND_2_